Поглед отблизо

Запознайте се с някои от най-често провежданите тестове, чрез които ние оценяваме едно лепило

  1. Якост на напречна или тангенциална сила Стандартен метод за якост на лепилото, който проверява силата, нужна за разделяне на два залепени тестови образци с припокриване в определена зона.
  2. Якост на разслояване Един от методите, наречен тест за обелване в издигащ се барабан, дава възможност за изчисляване на якостта на разслояване на лепилото, без да зависи от субстрата, към който е свързано.
  3. Устойчивост на удар Един от начините за тест на ударната устойчивост е пускане на тежест от определена височина върху залепеното съединение и отчитане на абсорбираната енергия.
  4. Тест за трайност и въздействие върху околната среда В реални условия залепените части са изложени на различни температури, ниво на влажност и агресивни химикали -  в лабораторията ние поставяме залепените сглобки при същите условия.

Искате да направите собствено тестване?

Искате да научите повече за LOCTITE лабораторните процеси?